Žetva ječma

Kobaški ratari započeli su s žetvom ječma koja dolazi 8 dana prije žetve pšenice. Lijepi, sunčani dani pogodovali su zriobi ječma pa su kombajni izašli na njive ne bi li se što prije skinuo ovogodišnji urod. Važno je napomenuti da će malo njih svoj urod prodati jer je namijenjen isključivo kao stočna hrana. Unatoč teškim sjetvenim uvjetima, prinosi ječma su na našem području zadovoljavajući s obzirom na ulaganja a kreću se od 2,5  do 3 t po jutru. Očekuje se da će žetva završiti za oko tjedan dana na površinama od oko 300 jutara.

You May Also Like

error: Content is protected !!