Započela sezona kupanja na Savi u Kobašu

Visoke dnevne temperature i nizak vodostaj Save pogodovalo je odvažnim mladim Kobašanima (Ivanu, Gabrijelu, Luki, Dariju i Kristijanu) da otvore sezonu kupanja. Nisu nedostajali ni skokovi s pontona u svim mogućim stilovima. „Voda je odlična, čista i ne baš tako hladna za nas“, govorili su mladići, ponovo skačući. A Sava svojom ljepotom i pitomošću a ujedno i snagom vode kao da grli Kobaš i sve njegove žitelje.

You May Also Like

error: Content is protected !!