U kobaškom ataru žetva pšenice pri kraju

Još par dana i žetva pšenice u Slavonskom Kobašu biti će završena. Slično trendu na državnom nivou (zasijano ispod 100 000 ha) tako je i kod nas jako malo zemljišta bilo pod ovom strateškom poljoprivrednom kulturom – oko 350 ha. Prinosi variraju od 3 do 6 tona po hektaru, zavisno o kvaliteti zemljišta i koliko je koji proizvođač primjenjivao agrotehničke mjere.
O cijeni se još pouzdano ne govori a za sada je samo Granolio obznanio cijenu pšenice, i to za prvu klasu 1,10 kuna, drugu 1,05, a za treću 1 kunu. Proizvođači misle da bi bili zadovoljni ako bi cijena bila viša za 10 do 15 lipa. A ako ostane na prošlogodišnjoj razini proizvodnja će se iduće godine još smanjiti.
Očekuje se proizvodnja u 2017. na državnoj razini od 550 do 600 tisuća tona a potrebe su od oko 450 tisuća tona što znači da će biti mala količina za izvoz.


Nedavno je donešen i Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine. Otkupljivači su nezadovoljni njime dok su proizvođači uglavnom zadovoljni.

You May Also Like

error: Content is protected !!