Sakrament krizme primilo dvadesetosam mladih Kobašana

Sakrament krizme ili Svete potvrde primilo dvadesetosam mladih Kobašana. Sakrament zajedno s krštenjem i euharistijom čini cjelinu “sakramenata kršćanske inicijacije”. Potvrda, kao što i samo ime govori, je sakrament kojim osoba potvrđuje svoju vjeru i svoju pripadnost Crkvi. Po nauku Katoličke crkve, na krizmi katolici primaju na sebe Duha Svetoga kojeg je Isus obećao. Da bi se jasnije označio dar Duha Svetoga, vrlo je rano uz polaganje ruku dodano i mazanje mirisnim uljem (krizmom). To mazanje tumači i sam naziv “kršćanin” što znači pomazanik, izvedeno iz samoga imena Krista kojega je Bog pomazao Duhom Svetim.
Danas je u Slavonskom Kobašu krizmu primilo dvadesetosam mladih a dodjelio im je kancelar Požeške biskupije gosp. mr. Josip Krpeljević koji je i predvodio misno slavlje. On im je priopćio osobitu snagu Duha Svetoga da kao pravi svjedoci Kristovi, riječju i djelom, šire i brane vjeru, da hrabro ispovijedaju ime Kristovo i nikada se ne stide njegova križa a isto tako da njeguju i čuvaju našu tradiciju i istinske vrijednosti koje imamo. Jer u svima nama je ime Kristovo.

You May Also Like

error: Content is protected !!