Izborna Godišnja skupština K U D-a

Večeras je u dvorani doma D V D-a u Slavonskom Kobašu održana 51. Godišnja skupština K U D-a Matija Gubec. Ovo je ujedno bila i Izborna skupština gdje su izabrani novi članovi Tijela upravljanja.
Nakon pozdravnog govora Predsjednika Antuna Baćo izabrano je Radno predsjedništvo u sastavu Antun Pišonić, predsjedavajući i članovi Draško Hećimović, Gabrijela Ferić i mag. educ.math Marija Rendić Jarić koji su vodili Skupštinu.
Članovi Izbornog povjerenstva su bili Rafael Kolundžić, Ozana Mitrović i Katica Lalić a broj nazočnih članova utvrdilo je Povjerenstvo: Barbara Margetić, Eugen Mihaliček i Sofija Andrić.
Predsjedavajući je potom predložio Dnevni red od 19 točaka koji je jednoglasno usvojen.
Zatim su slijedilo izvješće o djelatnosti Udruge koje je podnio Antun Baćo. Značajno je, da je u 2018. godini realiziran 31 program sekcija K U D-a. Folklorni ansambl i tamburaški sastav bili su nosioci programa a isto tako i pjevačka grupa i dječji tamburaški orkestar. Posebno je važno da i dalje organiziramo Smotru tamburaških sastava B P Ž a isto tako i radimo na edukaciji podmlatka.
U izvješću Financijskog poslovanja (Slavica Kikić) je naglašeno da smo prihodima pokrili sve zacrtano što je vrlo značajno imajući u vidu veliki broj programa.
U ime Nadzorne komisije Franjo Franić je istakao da nemaju primjedbi na rad Udruge i da je sve izvršeno po zacrtanom planu. Sva izvješća su jednoglasno prihvaćena.
Plan za 2019. godinu je pomalo ambiciozan i uz već programe koje svake godine izvodimo dodani su još neki koji bi na neki način još više istakli vrijednost našeg folklornog blaga. To se odnosi na nastupe na Republičkim smotrama. Financijski plan je sličan prošlogodišnjem (prihodi 89.600 kn) i uz pomoć društvenih institucija nadamo se da ćemo ga ostvariti.
Potom su izabrani novi članovi Tijela upravljanja:
Predsjednik: Antun Baćo
Izvršni odbor: Antun Klaso, Manda Mitrović, Slavica Kikić, Draško Hećimović, Martina Pavlović, Ivan
Hećimović, Valentina Džinić, Katarina Lužanac i Antun Baćo.
Pobliže možete vidjeti ovdje !
Gosti koji su bili na Skupštini pozdravili su sve te zaželjeli što više uspješnih programa i ponudili i nadalje svoju pomoć.
Na kraju Skupštine dodjeljene su zahvalnice povodom 50. obljetnice dugogodišnjim aktivnim članovima, udrugama iz Slav. Kobaša, prijateljima i donatorima.
Poslije službenog dijela uz domijenak i uz tamburaše plesalo se i pjevalo do dugo u noć.

You May Also Like

error: Content is protected !!