90. godišnja skupština DVD Slavonski Kobaš

  Danas je u Vatrogasnom domu s početkom u 13.00 sati održana jubilarna 90. skupština DVD Slavonski Kobaš. U uvodnom slovu Predsjednik Marko Jagodar pozdravio je sve nazočne i predložio Dnevni red koji je jednoglasno usvojen. Zatim je izabrano Radno predsjedništvo, Mijo Delić,predsjedavajući i članovi Tamara Olujević i Manda Lalić koje je vodilo Skupštinu.
  Iz izvješća za 2019. godinu koje je predočio Marko Jagodar, moglo se zaključiti da je ispunjen Plan koji je zacrtan i da Društvo i dalje ispunjava sve zadaće koje su zadane Statutom. Zapovjednik Damir Mitrović u svom je izvješću naglasio da nije bilo veći broj intervencija (dva požara) a posebno je pohvalio mladež koja se uspješno takmiče s svojim uzrastom iz ostalih Društava.
Financijsko poslovanje u 2019. godini završilo je pozitivno i nije bilo problema pratiti potrebe Društva, iznijela je blagajnica Božica Bobošević. U ime Nadzornog odbora Đuro Čuletić nije imao primjedbi na rad i poslovanje.
  Plan za 2020. godinu je priblžno sličan prošlogodišnjem uz naglasak na proslavu 90. godišnjice Društva koja će biti u kolovozu.
  Skupština je jednoglasno prihvatila izvješća o radu i Plan za 2020. godinu.
  Potom su predstavnici Vatrogasnih društava i društvenih organizacija svi redom pozdravili Skupštinu i zaželi uspješan rad i u narednom razdoblju. Načelnik Općine Oriovac obećao je i nadalje primjerenu podršku kako u financijskim tako i na drugim sredstvima za nesmetanu djelatnost.
  Na kraju su zaslužnim aktivnim članovima podjeljene diplome, priznanja i plakete za uspješan rad u Društvu.

You May Also Like

error: Content is protected !!