88. Godišnja skupština D V D-a Slavonski Kobaš

  Na samom početku Skupštine predsjednik D V D-a Marko Jagodar pozdravio je sve i predložio dnevni red koji je usvojen. Izabrano je Radno predsjedništvo a predsjedavajući Mijo Delić najavio je točke dnevnog reda. U svom je izvješću o radu za 2017. godinu predsjednik Marko Jagodar istakao je kako je Plan skoro u potpunosti ispunjen. U prošloj godini intervencija je bilo više nego inače a požari su u dva slučaja bili velikog inteziteta (nažalost u obadva slučaja zakasnila je pravovremena dojava) i uz veliki napor i uz pomoć D V D Oriovac jedan je stavljen pod kontrolu dok je u drugom slučaju stambeni objekt pretrpio veliku štetu. Nije izostao ni rad s mladeži s kojom će se u idućem razdoblju još intenzivnije vježbati i obučavati. Zapovjednik Damir Mitrović također je zadovoljan učinjenim. Financijsko poslovanje je završilo pozitivno bez obzira na zahtjevnost realiziranih radova. Nadzorni odbor je redovno pratio djelatnost, sudjelovao u sjednicama i nema primjedbi na proteklu godinu, rekao je ispred Odbora Đuro Čuletić.
   Skupština je jednoglasno prihvatila izvješća o radu kao i Plan za 2018. godinu.
   Nazočni gosti, predstavnici V Z Ž Brodsko-posavske te Općine i šireg dijela Županije pozdravili su Skupštinu i ponudili daljnu suradnju. Direktor Vatroprometa Nenad Radojčić najavio je daljnju suradnju s Društvom a načelnik općine Oriovac Antun Pavetić obećao i dalje pomoć u okviru mogućnosti jer je svima u interesu imati ovako spremno D V D-o.
   Na samom kraju Skupštine zaslužena priznanja za dugogodišnja rad u Društvu dobili su Zlatko Balen, Stjepan Baćo, Josip Vokić i Darko Klasnić.
   Poslije radnog dijela priređena je mala zakuska za sve nazočne uz obostranu želju da bude što manje požara i nepogoda.

You May Also Like

error: Content is protected !!