87. godišnja skupština DVD-a

Na samom početku Skupštine predsjednik D V D-a Marko Jagodar pozdravio je sve i predložio dnevni red koji je usvojen. Izabrano je Radno predsjedništvo a predsjedavajući Mijo Delić najavio je točke dnevnog reda.U svom je izvješću o radu za 2016. godinu predsjednik Marko Jagodar istakao je kako je Plan skoro u potpunosti ispunjen. Redovna djelatnost ; prevencija i zaštita od požara kao nekoliko manjih intervencija su bili besprijekorni a dosta radova se izvršilo u adaptaciji prostorija kao i održavanju. Nije izostao ni rad s mladeži s kojom će se u idućem razdoblju još intenzivnije vježbati i obučavati. Zapovjednik Damir Mitrović također je zadovoljan učinjenim. Blagajnik Mato Klarić je u izvješću naglasio kako je godina prošla s pozitivnim saldom bez obzira na zahtjevnost realiziranih radova. Nadzorni odbor je redovno pratio djelatnost, sudjelovao u sjednicama i nema primjedbi na proteklu godinu, rekao je ispred Odbora Đuro Čuletić.
Skupština je jednoglasno prihvatila izvješća o radu kao i Plan za 2017. godinu.
Potom je izabrano novo rukovodstvo Društva; Izvršni odbor i Nadzorni odbor a za predsjednika je opet izabran Marko Jagodar.
Nazočni gosti, predstavnici V Z Ž Brodsko-posavske te Općine i šireg dijela Županije pozdravili su Skupštinu i ponudili daljnu suradnju. Direktor Vatroprometa Nenad Radojčić istakao je želju da Društvo i dalje napreduje a načelnik općine Oriovac Antun Pavetić obećao i dalje pomoć u okviru mogućnosti jer je svima u interesu imati ovako spremno D V D-o.
Važno e napomenuti da je na sam početak sjednice predstavljeno (sada nabavljeno) terensko vozilo kategorije pick-up, proizvođača TATA, tip XENON koje ima na sva četiri kotača a blokada diferencijala omogućuju svladavanje težih terenskih uvjeta. Vozilo je namijenjeno za prijevoz ljudi i tehnike na cestovnom i nepristupačnom terenu, čime će se operativna spremnost vatrogasne postrojbe u vatrogasnim i drugim intervencijama spašavanja ljudskih života i imovine podići na još veću razinu.
Poslije radnog dijela priređena je mala zakuska za sve nazočne uz obostranu želju da bude što manje požara i nepogoda.

You May Also Like

error: Content is protected !!