55. Godišnja skupština KUD-a Matija Gubec Slavonski Kobaš

   Večeras je u Vatrogasnom domu u Slav. Kobašu održana 55. Godišnja skupština KUD-a Matija Gubec gdje su uz članove Skupšine bili nazočni i gosti te predstavnici društvenih organizacija.
   Na samom početku predsjednik Antun Baćo pozdravio je sve te predložio radna tijela i povjerenstva kako bi Skupština mogla pravovaljano započeti sa radom. Prijedlozi su jednoglasnu usvojeni pa su tako za Radno predsjedništvo izabrani: dr. sc. Josip Jagodar (predsjedavajući) i dva člana Katarina Lužanac i Antun Klaso. Zapisničar je bila Magdalena Sarić, mag. educ. philol. angl. et mag. educ. philol. germ a u Povjerenstvu za utvrđivanje broja nazočnih bili su Ozana Mitrović i Eva Čuletić. Kako je ovo ujedno bila i Izborna skupština u Kandidacijsko-izborno povjerenstvo izabrani su Anđelka Kilijan, Jelena Franić i Draško Hećimović.
   Potom su slijedila izvješća o djelatnosti Udruge, financijskog poslovanja i izvješće Nadzornog odbora. Udruga je u 2022. godini realizirala dvadesetčetiri programa, financijsko poslovanje završila pozitivno a Nadzorni odbor ocjenio je djelatnost primjerenom i u skladu sa zacrtanim planovima. Izvješća su usvojena jednoglasno.
   Plan za 2023. godinu je prilično ambiciozan ali kako je ustvrdio Antun Klaso (dopredsjednik) uz zajednički napor i razumijevanje svih članova može biti ostvaren. Proračun će morati pratiti sve aktivnosti a kao i dosada veće izdatke imamo na prijevoz na nastupe i Smotru tamburaša. Prijedlozi su jednoglasno usvojeni
   Zatim je slijedio izbor Tijela upravljanja za razdoblje od 2023. do 2027. godine. Na prijedlog članova Skupštine (aktivni članovi) jednoglasno su izabrani za:

IZVRŠNI ODBOR
1. Antun Klaso
2. Katarina Lužanac
3. Josip Jagodar
4. Ivan Hećimović
5. Valentina Džinić
6. Draško Hećimović
7. Ana Tomić
8. Martina Pavlović
9. Antun Baćo
NADZORNI ODBOR
1. Josip Pišonić
2. Magdalena Sarić
3. Ana Baćo
PREDSJEDNIK UDRUGE
Antun Baćo
POVJERENSTVO ZA MIRENJE
1. Mijo Hećimović
2. Petar Kolundžić
3. Eva Čuletić
POVJERENSTVO ZA POPIS IMOVINE
1. Antun Baćo
2. Katarina Lužanac
3. Antun Klaso
LIKVIDATOR
1. Antun Klaso

   Nakon izbora uslijedila je razrješnica dosadašnjim članovima Tijela upravljanja a novoizabrani Predsjednik Antun Baćo (kojem je produžen mandat za još jedno četverogodišnje razdoblje) zahvalio se na povjerenju koje su mu dali članovi Skupštine i najavio i daljnji uspješan rad Udruge i suradnju sa ostalim sličnim organizacijama kao i lokalnim društvima.
   Zatim su riječ uzeli gosti : župnik vlč. Goran Kovačević, Alen Hasečić (NK Slavonac), Josip Pišonić (MO Slav. Kobaš), Đuro Čuletić (Lovačko društvo), Ela Kilijan (KUM Limes), Marko Jagodar (DVD), Magdalena Sarić (Ogranak MH) i Josipa Ančurovski Hmilevski (prijatelj Udruge, tamburaš). Svi su bili složni u tome da se uzajmno pomažemo u programima jer ove godine u Slav. Kobašu imamo tri jubileja : 90. godina Lovačkog društva, 70. godina NK Slavonac i 40. smotru tamburaša.
Poslije službenog dijela uz malu zakusku zaigralo se kolo i zapjevalo do duboko u noć.

You May Also Like

error: Content is protected !!